Klik op de titel als je de website in frames wil zien.(frames)


Stromende beek

Introductiepagina

 

Inhoud

 • Informatie over Emaille
 • Lijst van pagina's
 • Contactinformatie
 • Discussie mogelijkheden
 • Commentaar en suggesties
 • Huidige projecten
 • Persoonlijke interessegebieden

 • Informatie over Emaille

  Emaille ------> e.mail-le

  Lijst van pagina's

  Details

   

  Beroep
  Psycho- sociale dienstverlening

  Belangrijkste verantwoordelijkheden
  Het bijdragen aan communicatie en uitwisselen van ervaring in betrekking tot het "mens zijn" in samenleving met anderen.

  Bewustzijn is steeds in ontwikkeling. De creatieve mens op zoek naar expressie wil communiceren. Het stimuleren en benutten van relaties die bijdragen aan verrijking van elkaars ervaring is Emaille's oogmerk.

  Speciaal werkterrein
  Psycho- Sociale dienstverlening Bij de Thuiszorg

  Terug naar begin

  Ik vat het op als een taak, om een schakel te zijn in het grote geheel. En mijn medemensen daadwerkelijk een helpende hand te bieden. En anderen te begeleiden tot zelfstandigheid en creativiteit.

  En in mijn beroep kan ik praktische hulp bieden.

  Via mijn website wil ik mijn bijdrage en een wat breder verband brengen. En deelnemen aan het netwerk online. Waar mensen hun hobbie's werk enz. presenteren.

  Terug naar begin

  Contactinformatie

  Adres voor electronische post
  E.A.R.

  Internet-adres

  http://home.hetnet.nl/~emaille_andromeda/index.html
  Welkom  op de website van kijk rond, dwaal met de muis, en reageer.

  Communicatie

  Message Boards

  n.b. De bestaande forumgroepen zullen in een later in een andere vorm op de site komen., de locatie's van de forums gaan namelijk uit de lucht.

  Mijn streven is om thema gerichte discussie pagina's te maken.


  Forums verbonden aan de website is op deze pagina te vinden.

  Terug naar begin

  Commentaar en suggesties

  Ik ben in Maart 2003 opnieuw begonnen mijn website in te richten. De site is nog volop in ontwikkeling en niet 'klaar'. Er leven nog talloze ideeen in me en ik leer aldoende ook steeds nog nieuwe dingen bij. Desondanks het ik de site in de 'ether' gegooid, omdat ik graag zie dat het een plek krijgt in het www. Voorlopig zullen alleen vrienden en kennissen van mijn site kennisnemen. Later hopelijk meer anderen.

  Stuur mij een e-mail waarin u uw commentaar op deze pagina geeft en hoe deze pagina kan worden verbeterd.

  Terug naar begin

  Huidige projecten

   

  Psycho- sociale verkenning
  Middels het bouwen aan deze site, probeer ik in beeld te brengen een bepaalde verdeling van gebieden die mijn aandacht hebben. Probeer te ontdekken wat de samenhang is tussen één en ander.Ik onderzoek wat de thema's zijn die me boeien en die ik belangrijk vind? Ondertussen orden en verzamel ik informatie waar ik perongeluk op stuit en gaandeweg zoek ik doelgericht belangwekkende en nuttige informatie. Ik hoop tegeleikertijd dat deze website ook een medium is voor het delen en verbreiden van kennis.

  Kennis die een bijdrage kan leveren aan

  Terug naar begin

  Persoonlijke interessegebieden

  Psychosociaal
  Momenteel werk ik voor een stedelijke zorginstelling, als psychosociaal begeleider. De term die er voor gebruikt word momenteel is die van Gespecialiseerd verzorgende. Ik heb als taak mensen in situaties te begeleiden tot een beter zelfstandig functioneren. En ben aktief waar mensen psychosociaal en practisch op moeilijkheden stuiten waardoor ze de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn geraakt. Dat kan door lichamelijke, sociale, geestelijke en/of  verstandelijke handicaps zijn.
  Het is een plan voor 'later' om als coach, mensen te begeleiden op hun levensweg. Voor zolang als dat nodig is. Dan gebruikmakend van mijn creatieve vaardigheden astrologische kennis en ervaring. Momenteel kan ik een eigenpraktijk nog niet goed functioneren met een vast beroep.
  Astrologie
  Ik ben aangesloten bij de werkgemeenschap voor Astrologen. Mijn astrologische activiteiten zijn wat op een laag pitje momenteel. Maar loslaten doe ik het niet. Astrologie biedt zoveel boeiends, en hielp mij om afstand nemend van mijn ervaringen een beeld, model te krijgen van 'levenspatronen' bij mezelf en anderen. Hier kan ik van zeggen 'Schets je verbeelding'. Een zegswijze die ik ooit als titel gebruikte voor een cursus die ik gaf. Waarin im volwassenen aanspoorde hun verbeelding te schetsen, met verf, potlood of anderszins.
  Spiritueel
  Ik ben zelf actief betrokken bij de Remonstrantse gemeente Utrecht en heb er een poos vrijwilligers werk gedaan in de vorm van het begeleiden van kinderen tijdens de zondagsdiensten van de gemeente.Ik voel me verwant aan de vrijzinnige geloofsgemeenschap, die als beginsel vrijheid van geloven en beleven heeft.
  Volgens mij: "Er is meer in het leven dan brood en spelen. Er is een zichtbare tastbare wereld en een onzichtbare, geestelijke. Ik heb een gevoel van verbondenheid met een grotere boven menselijke kracht die door alles en in alles is. Dat volgens mij ons leven inspireert en troots geeft als we ons losgeslagen en 'disconnected' voelen.
  Persoonlijk
  Ben ik creatief en aldoor op verschillende manieren bezig, in beeld te brengen wat ik denk en voel. Ik fotografeer, schilder, bouw aan mijn website e.d.
  Betrokken zijn en actief deelnemen aan een netwerk, een samenleving, in steeds verschillende vormen is belangrijk voor me. Contact met mensen inspireert me en geeft me het gevoel 'erbij' te horen.
  Divers
  Neus ik maar wat rond op deze wereld en in de virtuele wereld. verzamel en orden ik de binnekomende informatie. En ben steeds opzoek naar de verbanden en de plek in het grotere geheel van één en ander.

  Terug naar begin

   


  Opgezet door: G.M.Camphuijsen
  datum van laatste update:
  Draad weer opgepakt: februari 9, 2003

  Laatst aan gewerkt, 15-01-08 16:40:56 +0100